Buy Tramadol soma
Valium thailand buy
Can you really buy Valium online
Is it illegal to buy Valium online
Buy lorazepam from mexico
Buy Valium forum
Buy Adipex line
Buy Xanax without a rx
Buy roche Valium online uk
Buy Ultram buy Ultram
Buy Ultram cod delivery
Buy Soma drug
Buy Soma delivery
Buy Soma cheap online
Buy Alprazolam online pharmacy
Xanax generic to buy
Buy brand name Xanax online
Valium in bangkok buy
Buy Alprazolam overnight delivery
Buy Tramadol with no prescription
Buy Tramadol bangkok
Buy Xanax valium vicodin
Buy Xanax france
Buy Soma watson
Buy roche Valium online uk
Buy Tramadol bulgaria
Buy Phentermine black
Buy Provigil drug
Xanax buying line
Buy Xanax online legitimate
Buy Soma in georgia
Buy Phentermine united kingdom
Buy Modafinil online legit
Buy Adipex today
Buy diazepam malaysia
Where to buy Valium in thailand
Buy Adipex usa
Buy diazepam thailand
Buy Alprazolam 5 mg
Buy Ultram uk
Buy Xanax prescription online
Buy Ativan from canada
Legit site to buy Xanax
Buy diazepam cheap no prescription
Buy Tramadol hydrochloride
Where to buy Valium online in uk
Where to buy Valium cheap
Buy Xanax houston
Buy Alprazolam no prescription needed
Can you buy Xanax online no prescription
Buy Provigil canada
Buy Tramadol electron
Buy Ultramax ammo
Buy Soma shipped overnight
Buy Phentermine az
Buy Ativan us
Buy Soma pills
Buy Adipex europe
Buy Xanax cheap online
Buy Tramadol legitimate
Buy Xanax valium ambien zolpidem
Buy Lorazepam no prescription needed
Valium forums buy
Buy Xanax 1mg
Buy diazepam from mexico
Buy Phentermine
Buy Modafinil online review
Buying Xanax
Buy Tramadol with mastercard
Buy diazepam cheap online uk
Buy Ultram 150 mg
Buy Phentermine tablets without rx
Buy Valium zopiclone
Buy Valium zolpidem
Buy Soma va
Buy Ultram
Buy Ultram rx
Buy Modafinil usa
Buy Adipex consultation
Best place buy carisoprodol
Buy Alprazolam prices
Buy Ambien with discover card
Buy Lorazepam without prescriptions
Buy Phentermine pills
Valium next day delivery buy cash delivery Valium
Buy Clonazepam from india
Buy Ultram tramal
Buy Xanax drugs online
Buy cheap Soma without prescription
Buy cheap Valium
Buy diazepam online india
Buy cheap Ambien online no prescription
Buy Klonopin canada
Buy Ativan online mastercard
Buy Ultram europe
Buy Tramadol 377
Buy Soma with no prescription
Buy Phentermine san francisco
Buy Valium zolpidem
Buy Tramadol with mastercard
Cheap Soma to buy
Buy Ultrameter iii 9ptk
Buy Klonopin medication
Buy Alprazolam dhl
Buy Valium and zolpidem
Valium 10mg buy uk
Buy Phentermine dallas
Buy Zolpidem tartrate tablets
Buy Alprazolam prices
Buy Soma watson
Valium online to buy from ireland
Buy Xanax egypt
Buy Klonopin us
Buy diazepam roche 5mg
Buy carisoprodol fedex
Buy diazepam online
Buy Phentermine without rx
Buy Valium no rx
Generic Adipex buy online
Buy Tramadol money order
Cheap Tramadol to buy
Buy Tramadol pay cash on delivery
Buy Ambien from uk
Buy Soma tramadol online
Buy Xanax from mexico online
Can i buy Xanax online in the us
Buy Valium no prescription cheap
Buy Phentermine over the counter
Buy Adipex weight loss pills
Buy carisoprodol fedex
Buy 2mg Xanax bars online
Buy diazepam germany
Buy Xanax singapore
Buy Tramadol sr 100mg
Buy Phentermine usa online
Buy diazepam intensol
Valium usa buy
Buy Xanax bulk
Buy Adipex mastercard
Buy diazepam mexico
Buy Phentermine with paypal
Tramadol uk buy
Buy Valium from china
How to buy Ambien name brand
Buy Tramadol 150
Buy Adipex cheap no prescription
Buy Valium online no prescription uk
Buy Phentermine good
Buy Xanax direct
Buy Xanax video
Can you buy Phentermine in mexico
Buy Adipex europe
Buy Xanax xr online
Buy diazepam alprazolam
Buy cheap Ambien cr
Ambien Zolpidem tartrate buy online
Buy Tramadol mexico
Valium were buy
Buy diazepam best
Is buying Valium online illegal
Buy Tramadol rx
Xanax to buy online
Buy Xanax 5mg
Buy Provigil online prescription
Xanax anxiety buy
Buy Valium no script
Buy Phentermine cheap
Buy Valium manchester
Buy diazepam ireland
Buy Alprazolam 2mg
Buy Soma com
Buy Phentermine tablets without rx
Valium buying online legal
Buy Xanax online australia
Buy diazepam china
Cheap Tramadol to buy
Buy Ativan from uk
Buy Soma with visa
Buy Valium european
Buy Valium 10mg cheap
Buy Lorazepam fedex
Xanax generic where to buy
Buy Clonazepam cheap online no prescription
Buy Tramadol direct
Buy Xanax visa
Valium online to buy from ireland
Buy Klonopin online pharmacy
Buy Provigil online prescription
Buy Ultram 300 mg
Buy Valium uk cheap
Buy Alprazolam online pharmacy
Buy Valium south africa
Buy Ultram line
Buy Phentermine no prescription mastercard
Buy Alprazolam online forum
Is it legal to buy Modafinil in the uk
Generic Alprazolam buy
Buy Modafinil south africa
Buy bulk Modafinil
Buy Soma in australia
Buy Xanax online nz
Xanax for buy
Buy Phentermine direct reviews
Buy Xanax online with mastercard
Buy Phentermine no prescription needed
Buy generic Xanax uk
Buy Tramadol vicodin
Buy Tramadol tk
Buy Ambien cheap online
Buy Alprazolam 25
Buy Provigil 200 mg
Buy Xanax bars online no prescription
Buy 1000 Valium
Brand Xanax buy
Cheap Xanax buy
Can you buy Phentermine online legally
Buy Xanax online pharmacy
Buy generic Xanax cheap
Valium forums buy
Buy Klonopin dosage
Buy Valiums on line
Buy Ambien cheap online
Buy Xanax no prescription cheap
Buy Xanax ambien online
Buy Valium without perscription
Buy Phentermine md
Buy Ativan no prescription watson
Buy Phentermine san diego
Valium forums buy
Buy Soma 250mg
Buy Clonazepam visa
Buy Provigil 100mg
Buy Ultram canada
Buy Klonopin c o d
Valium to buy online in uk
Diazepam online pharmacy buy
Buy Alprazolam no prescription needed
Buy Xanax online legit
Buy Tramadol 30
Buy Clonazepam drug
Can i buy Valium online
Buy Valium no script
Buy diazepam wholesale
Buy Somatotropin
Buy Klonopin rivotril
Buy Alprazolam xr
Xanax to buy online in europe
Buy diazepam overnight
Buy Adipex online canada
Alprazolam online buy
Buy diazepam canadian
Buy diazepam in canada
Buy Alprazolam 0 5
Buy Modafinil japan
Buy Lorazepam 2 5 mg online
Buy diazepam online no prescription uk
Buy Lorazepam india
Buy Valium japan
Buy Klonopin Clonazepam online
Buy Valium london
Xanax valium buy
Buy Tramadol hcl online
Buy Phentermine retail
Buy Tramadol generic
Xanax 2mg buy online
Buy Tramadol america
Buy Modafinil australia
Buy Alprazolam 2mg online
Buy Xanax online legit
Buy Klonopin Clonazepam
Ambien best buy
Xanax where to buy
Buy Soma rx
Buy Valium cheap no prescription
Buy Tramadol hcl 50mg online
Buy Ativan Lorazepam
Buy Xanax 0 25 mg
Buy roche Valium 10mg uk
Buy Adipex uk online
Valium 10mg buy
Buy Tramadol no rx
Valium can you buy it over the counter
Adipexp buy Adipexp diet pills
Buy Valium online
Buy Tramadol hydrochloride capsules
Generic Adipex buy
Buy Soma tickets
Buy Provigil uk online
Buy Clonazepam usa
Buy Modafinil online pharmacy
Buy cheap carisoprodol online
Buy Alprazolam cheap
Buy Alprazolam
Xanax lortab buy
Buy Xanax china
Buy Soma shipped overnight
Buy Provigil forum
Valium generic buy
Buy 2mg Xanax bars online

 

Adakah anda tercari PROGRAM CUTI SEKOLAH yang bermanfaat buat anak anda yang tersayang?

Inginkan pengisian berkualiti daripada trainer-trainer yang berpengalaman dalam program bersama remaja?

Inginkan pengisian mantap fizikal, minda, emosi serta spiritual di samping aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan para peserta?

Perlukan program yang direka bentuk KHAS sesuai dengan fitrah remaja GEN Y sekarang?

 

Jika jawapannya YA, Maka anda berada di landasan yang betul untuk memberikan hadiah yang TERBAIK kepada anak-anak kita!

 

PROGRAM CUTI SEKOLAH: MOTIVASI AL-QURAN (MAQ) adalah suatu program yang mensasarkan para remaja sebagai peserta dan di’rekabentuk’ khas untuk memenuhi aspek fizikal, intelektual, emosional & spiritual para remaja. Program ini khas dianjurkan pada waktu cuti sekolah disebabkan oleh permintaan daripada ibu bapa yang inginkan pengisian serta aktiviti untuk anak-anak mereka bagi memberi ilmu & kefahaman dalam jangka masa yang panjang. Atas kesedaran bahawa ilmu & motivasi itu perlu diterapkan dalam jangka masa yang panjang dan berulang-ulang terutamanya pada waktu cuti sekolah, maka lahirlah MAQ sebagai salah satu wadah program cuti sekolah untuk memberi manfaat dengan pengisian yang menyeronokkan khas buat para remaja dengan tema ‘Inspiration Through Al-Quran’ atau dengan kata lainnya yang bermaksud segala ILMU, MOTIVASI & INSPIRASI itu bersumberkan daripada Al-Quran.

 

Motivasi Al-Quran MAQ Program Cuti Sekolah Imam Muda Nazrul

 

Program Motivasi Al-Quran (MAQ) 2013 'Al-Quran is POWER' ini akan hadir pada cuti sekolah November/Disember 2013 ini dengan pelbagai aktiviti dan pengisian yang bermanfaat dan menyeronokkan sesuai dengan jiwa para remaja seperti Talaqqi Al-Quran, Tadabbur Al-Quran dengan workbook yang istimewa serta pelbagai lagi pengisian yang 'hot' untuk para remaja seperti; Super Teens!, Oh My Tajwid!, Kompas Sukses, Komunikasi Berpnegaruh, I'm The Best!, Transformasi Qalbu dan banyak lagi yang menampilkan para trainer serta Professional Learning Facilitator (PLF) yang mempunyai latarbelakang yang istimewa dan kelebihan yang tersendiri. Mereka ini dipilih berdasarkan pengalaman mendekati remaja dan mengendalikan program bersama remaja iaitu Imam Muda Asyraf, Ustaz Asraff (Kaedah Jibril), Ustaz Syaari Abdul Rahman (Al-Fateh), Ustaz Arif Asa'ad (Infitah), Coach Mohd Noor (infitah), Coach Syam (Infitah) dan Ustaz Anwar (Infitah). Keseluruhan program cuti sekolah ini akan turut disokong oleh para fasilitator yang berpengalaman bagi melancarkan dan memberi kualiti yang baik kepada program kali ini. Didoakan program ini akan mendatangkan manfaat kepada para ibu bapa, peserta dan pihak kami sendiri di dunia dan akhirat.

Bagi 4 tahun program MAQ yang dianjurkan sebelum ini, ia telah melahirkan ramai alumni-alumni dari pelbagai sekolah rendah dan menengah. Pelbagai aktiviti & perkongsian ilmu telah diadakan. Setiap tahun, pelbagai perkembangan ilmu, kemahiran dan motivasi yang menarik disediakan kepada para peserta. Trainer yang mengendalikan program serta slot-slot dalam MAQ adalah terdiri daripada mereka yang telah berpengalaman dalam bidang latihan & motivasi di Malaysia mahupun di luar negara.

 

PROGRAM CUTI SEKOLAH: MOTIVASI AL-QURAN (MAQ) yang julung-julung diadakan pada tahun 2009 telah dijalankan di dua buah tempat iaitu di Masjid Bandar Baru Senawang Masjid Kariah Panchor Jaya, Seremban. Sambutan yang diterima amat menggalakan bagi kedua-dua sesi ini di mana hampir 200 orang peserta telah mendaftar untuk mengikuti program jangka masa panjang ini walaupun ia pertama kali  dianjurkan oleh Infitah Training & Consultancy. Pelbagai aktiviti & pengisian sebagai nilai tambah kepada modul utama iaitu ‘Talaqqi Al-Quran’ dan ‘Hafazan serta Terjemahan Surah-surah Pilihan’ telah diberikan kepada para peserta. Untuk menjadikan ia lebih menarik buat para remaja permainan berkonsep serta riadhah yang bermatlamat turut ditekankan bagi mengoptimumkan potensi mereka di samping dapat meneratkan ukhwah sesama peserta dan fasilitator. Jurulatih yang berpengalaman seperti Tuan Zuhairi Nopiah juga telah dijemput bagi memberi motivasi perangsang kepada para peserta dan ibu-bapa juga bersumberkan daripada kitab teragung manusia iaitu Al-Quran.

 

 

 

Hasil daripada respon positif dari para peserta dan ibu bapaUntuk tahun kedua, PROGAM CUTI SEKOLAH: MOTIVASI AL-QURAN (MAQ) 2010 telah mengalami pelbagai penambahbaikan dari segi bahan & modul. Para ‘trainer’ dan penceramah dari pelbagai konsultan & NGO telah dijemput bagi menyediakan pelajar untuk lebih memahami konsep motivasi & pelbagai ilmu yang bersumberkan Al-Quran. Satu sesi sahaja telah dijalankan di Masjid Kariah Panchor Jaya, Seremban dengan peserta melebihi apa yang dijangka semasa cuti sekolah tersebut. Pelbagai pertambahan modul dalam ‘Slot Santai’ disamping slot yang utama seperti ‘Aku Terhebat, ‘Cinta vs Cita-cita’, ‘English is Fun’, ‘Kasih Sayang Asas Motivasi’, 'Pengucapan Awam' dan banyak lagi telah memberi nilai tambah kepada para peserta sebagai persediaan dalam menjadi pelajar yang bukan setakat berjaya dalam bidang akademik,malah berjaya dalam kehidupan dan yang paling penting sebagai bekalan menghadapi negeri yang kekal abadi nanti. Para penceramah serta 'trainer' yang dijemput adalah seperti Ustaz Nor Azman Mohamad (Imtiyaz Training), Cikpuan Azzah Abdul Rahman (penulis dan trainer di Akademi Hero), Dr Shamsuri (sukarelawan NGO palestin Aqsa Syarif) dan ramai lagi yang berpengalaman dalam bidang masing-masing termasuk daripada Infitah Training & Consultancy sendiri. Kesannya, para peserta belajar pelbagai ilmu baru untuk melengkapkan diri mereka untuk menjadi insan yang berjaya dunia dan akhirat.


PROGRAM CUTI SEKOLAH: MOTIVASI AL-QURAN (MAQ) 2011 pula telah diadakan di 8 buah lokasi di sekitar Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Selangor dengan penyertaan yang sangat menggalakkan. Dengan bantuan para trainer serta fasilitator yang berpengalaman, program cuti sekolah kali ini telah diadakan di Masjid At-Taqwa Paroi, Seremban, Masjid Kuarters KLIA Nilai, Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Madrasah Nahdatul Islamiyah Shah Alam, Pusat Latihan Bank Negara Malaysia (BNM), Masjid Al-Muttaqin Wangsa Melawati, Masjid Tengku Kelana Jaya Petra Kelana Jaya dan Surau Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh. Kali ini dengan gabungan trainer Infitah Training & Consultancy serta jurulatih yang berpengalaman seperti Tuan Fazrul Ismail (Total Success Training & Consultancy), Ustaz Hasrizal Abdul Jamil (Synergy Training & Consultancy), Tuan Zuhairi Nopiah (Attractive Learning & Consultancy), Tuan Syed Faiz (pengasas E-Usrah dan penulis buku Tip & Trik Usrah) termasuk idola para remaja seperti Imam Muda Asyraf dan Imam Muda Aran menjadikan program cuti sekolah bermakna buat para remaja.  Pengisian seperti CASIC for Teens, Hidup Ada Tujuan, Law of Universal Attraction: Rahsia Kejayaan & Kebahagiaan dan banyak lagiyang bersumberkan dan aktiviti program cuti sekolah yang memfokuskan kepada kelebihan Al-Quran ini menjadi lebih menarik dan berwarna-warni.

 


Hasil daripada respon positif daripada ibu bapa dan para peserta, PROGRAM CUTI SEKOLAH: MOTIVASI AL-QURAN (MAQ) 2012 diteruskan di Masjid Putra, Putrajaya dan tampil dengan modul yang ‘segar’. ‘Trainer’ yang dijemput juga tidak kurang hebatnya iaitu Juara Imam Muda Asyraf (Juara Imam Muda musim pertama) dan Imam Muda Hassan (Juara Imam Muda musim kedua). Walaubagaimanapun, slot utama iaitu ‘Talaqqi Al-Quran’ dan 'Terjemahan Surah-surah Pilihan’ tidak dilupakan dan telah dikemaskini baik dari segi bahan mahupun penyampaian. Program Cuti Sekolah ini turut di'seri'kan lagi dengan aktiviti yang menguji fizikal & mental dengan dibantu oleh fasilitator yang terdiri daripada tutor Akademi Infitah, guru, ustaz, ustazah, graduan dan pelajar IPT yang mempunyai pengalaman akan dapat menjadikan program cuti sekolah ini lebih lancar dan memberi kesan yang positif untuk jangkamasa panjang. Semoga usaha yang kecil ini dapat memberi nilai yang besar kepada ibu bapa serta para remaja dalam meninggikan Al-Quran untuk diamalkan dalam segenap aspek kehidupan kita. Seterusnya PROGRAM CUTI SEKOLAH: MOTIVASI AL-QURAN (MAQ) V5.0 telah berjalan dengan baik bersama anak-anak staf Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Forest Research Institute (FRIM) . Program ini mendapat sambutan yang cukup menggalakkan daripada staf yang menghantar anak-anak mereka. Pengisian yang cukup menarik daripada jurulatih Infitah Training & Consultancy serta penceramah jemputan iaitu Imam Muda Asyraf yang memfokuskan kepada objektif program berdasarkan keperluan penganjur.


Keseluruhan program cuti sekolah ini akan turut disokong oleh para fasilitator yang berpengalaman bagi melancarkan dan memberi kualiti yang baik kepada program kali ini. Didoakan program ini akan mendatangkan manfaat kepada para ibu bapa, peserta dan pihak kami sendiri di dunia dan akhirat.

.

 

"Inspiration Through Al-Quran"